Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100

Wzrost efektywności działalności

Inspekcji Ochrony Środowiska,

na podstawie doświadczeń norweskich."

Informacje ogólne

Główny Inspektorat  Ochrony Środowiska, w partnerstwie z Norweską Agencją Środowiska (NAŚ) realizuje projekt w ramach programu operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 200-2014.

 

Beneficjenci/Użytkownicy Końcowi:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ)

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska (WIOŚ)

Partner:  Norweska Agencja Środowiska

Budżet projektu:  8 282 400 PLN

Kwota grantu: 7 040 040 PLN

Okres realizacji: 2013-2015

 

Kontynuacja projektu  PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich”.

 

Cele projektu i efekty

Celem projektu jest zwiększenie efektywności kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, poprzez wzrost wydajności i doskonalenie pracy inspektorów.

Poszczególne działania realizowane w ramach projektu:

  • D 1: Zarządzanie projektem i działania promocyjne,
  • D 2: Wdrożenie skutecznego systemu przetwarzania danych z kontroli,
  • D 3: Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji,
  • D 4: Zakup podręcznego sprzętu dla inspektorów,
  • D 5: Opracowanie systemu rozpowszechniania informacji w społeczeństwie.

 

Oczekiwane rezultaty projektu:

  • Opracowanie nowej edycji Systemu Kontroli,
  • Zakup podręcznego sprzętu do usprawnienia pracy inspektorów na  terenie zakładów,
  • Uruchomienie usługi internetowej GIOŚ prezentującej po angielsku kontrolę punktowych źródeł emisji,
  • Zwiększenie wiedzy inspektorów na temat działań kontrolnych opartych na doświadczeniach norweskich,
  • Opracowanie nowej strategii informacyjnej w zakresie działalności kontrolnej IOŚ.

Przydatne linki

Główny Inspektorat Środowiska

Główny inspektorat Ochrony Środowiska

The Eea And Norway Grants

THE EEA AND NORWAY GRANTS

EOG

EOG

NFOŚiGW