Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100

Wzrost efektywności działalności

Inspekcji Ochrony Środowiska,

na podstawie doświadczeń norweskich."

W dniach 25 i 26 czerwca 2014r. odbył się Panel podsumowujący pierwszy rok wdrażania projektu pn. Monitoring efektów realizacji projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich”, który jest wspólnym działaniem Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Norweskiej Agencji Środowiska. Projekt finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009 - 2014.

 

 

W spotkaniu udział wzięli: Kierownictwo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedstawiciele Norweskiej Agencji Środowiska, partnera projektu, Pan Per Antonsen -Kierownik Projektu i Pani Hanne Aronsen –z Departamentu Współpracy Zagranicznej, nadzorująca wdrażania Mechanizmów Finansowych EOG, niektórzy Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska, przedstawiciele wszystkich WIOŚ, a także pracownicy GIOŚ wchodzący w skład zespołu realizującego Projekt.

 

 

Panel otworzył Pan Andrzej Jagusiewicz Główny Inspektor Ochrony Środowiska, który w swoim wystąpieniu podkreślił istotę wieloletniej współpracy z partnerem norweskim, a także wagę rezultatów Projektu. Spotkanie prowadzili Pan Roman Jaworski –Zastępca Głównego Inspektora oraz Pani Małgorzata Tołwińska, Kierownik Projektu z Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ.

Partnerzy z Norwegii podsumowali dotychczasową współpracę w ramach Projektu, wyrazili się bardzo pozytywnie o wzajemnych relacjach i współpracy między przedstawicielami obu organów. Podkreślili równocześnie fakt, że współpraca w ramach Projektu jest inspirująca również dla strony norweskiej.

 

 

Następnie, pracownicy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska podsumowali wszystkie dotychczasowe działania projektowe oraz harmonogram realizacji zadań na drugą część 2014 i na 2015 rok. Przedyskutowano w szczególności założenia nowej Analizy Wielokryterialnej oraz struktury zmodernizowanego Informatycznego Systemu Kontroli, a także cele Strategii Komunikacyjnej IOŚ dotyczącej działalności kontrolnej.

 

 

 

Podsumowując dwa dni spotkania, Zastępca GIOŚ Roman Jaworski, podziękował wszystkim zaangażowanym osobom za pracę podkreślając ich wkład we wzmocnienie działalności kontrolnej Inspekcji Ochrony Środowiska.