Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100

Wzrost efektywności działalności

Inspekcji Ochrony Środowiska,

na podstawie doświadczeń norweskich."

W dniach 4 – 6 listopada 2015 r. w Krakowie odbyło się jedno z ostatnich spotkań w ramach programu Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich”, realizowanego wspólnie przez Inspekcję Ochrony Środowiska oraz Norweską Agencję Środowiska (Miljødirektoratet). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Krakowie, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz delegaci reprezentujący partnera norweskiego.

W dniach 25 i 26 czerwca 2014r. odbył się Panel podsumowujący pierwszy rok wdrażania projektu pn. Monitoring efektów realizacji projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich”, który jest wspólnym działaniem Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Norweskiej Agencji Środowiska. Projekt finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009 - 2014.

W roku 2014 odbyły się trzy wizyty studyjne w Oslo w ramach Działania 3.7 projektu „Monitoring efektów realizacji projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich. Ich celem było zapoznanie się z praktycznymi aspektami prowadzenia kontroli zakładów przez ekspertów z Norweskiej Agencji Środowiska.

W dniu 11 czerwca 2013 r. w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska odbyło się seminarium inaugurujące projekty:

  • Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"
  • Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie
  • Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych


Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.