Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100

Wzrost efektywności działalności

Inspekcji Ochrony Środowiska,

na podstawie doświadczeń norweskich."

W dniu 11 czerwca 2013 r. odbędzie się seminarium inaugurujące projekty realizowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

W dniu 11 czerwca 2013 r. odbędzie się seminarium inaugurujące projekty

realizowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:

Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich”

Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie

Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych

finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014.

Podczas seminarium, przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wspólnie z partnerami norweskimi – KLIF (Climate and Pollution Agency, Agencja ds. Klimatu i Zanieczyszczeń) oraz NILU (Norwegian Institue for Air Research, Norweski Instytut Badań Powietrza) – zaprezentują cele, założenia oraz główne działania, które będą realizowane w ramach projektów.

 

Organizator: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Data: 11 czerwca 2013 r., godz. 10.00 - 15.00

Miejsce: Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, piętro III, sala 324B