Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100

Wzrost efektywności działalności

Inspekcji Ochrony Środowiska,

na podstawie doświadczeń norweskich."

W dniu 11 czerwca 2013 r. w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska odbyło się seminarium inaugurujące projekty:

  • Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"
  • Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie
  • Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych


Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

 

Spotkanie otworzył Pan Andrzej Jagusiewicz - Główny Inspektor Ochrony Środowiska, a następnie prowadził Pan Roman Jaworski - Zastępca Głównego Inspektora. W spotkaniu wziął udział Pan Stein Inge Nesvag - Radca JE Karstena Klepsvika - Ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce, który życzył owocnej realizacji projektów oraz sukcesów w osiągnięciu rezultatów. Przypomniał również o efektywnej i wysoko ocenianej dotychczasowej współpracy pomiędzy GIOŚ a KLIF (Agencją ds. Klimatu i Zanieczyszczeń) - partnerem ze strony norweskiej w Projekcie PL0100, który był realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009. Podczas seminarium, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Operatorów Programu PL03, zaprezentowali główne założenia Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska i działań kontrolnych" oraz strukturę organizacyjną jego wdrażania. W trakcie spotkania członkowie zespołów projektowych z ramienia Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wspólnie z partnerami norweskimi - KLIF (Agencja ds. Klimatu i Zanieczyszczeń), reprezentowanym przez przewodniczącego delegacji Pana Bjorna Bjornstada, Dyrektora Departamentu Inspekcji oraz NILU (Norweski Instytut Badań Powietrza), reprezentowanym przez przewodniczącego delegacji Pana prof. Józefa Pacynę, Dyrektora ds. Naukowych - omówili cele, założenia oraz główne działania, które będą realizowane w ramach projektów.

Beneficjentami rezultatów projektów, oprócz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, będą również wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, dla których zakupiony zostanie sprzęt oraz opracowane zostaną procedury wspomagające wykonywanie zadań nałożonych na Inspekcje Ochrony Środowiska. Projekty będą realizowane w latach 2013-2015, a sumaryczna wartość trzech projektów wyniesie ponad 45 mln zł, natomiast sumaryczna wartość grantu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 wyniesie 38,5 mln zł.