Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100

Wzrost efektywności działalności

Inspekcji Ochrony Środowiska,

na podstawie doświadczeń norweskich."

Podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2013 w Poznaniu, w dniu 8 października 2013 r. odbyła się międzynarodowa konferencja Razem dla środowiska - fundusze EOG i norweskie w Polsce, organizowana przez Ministerstwo Środowiska.

W konferencji udział wzięli: Stanisław Gawłowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Karsten Klepsvik - Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce, przedstawiciele Norweskiej Agencji Środowiska, przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Instytucji Pośredniczących, a także beneficjenci funduszy norweskich i EOG w Polsce.

W trakcie konferencji, Pani Małgorzata Tołwińska, Zastępca Kierownika Projektu pn. „Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 (...)" zaprezentowała trzy projekty Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska realizowane w ramach Programu Operacyjnego PL03: „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych" wsparciu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014:

  • Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich" - projekt realizowany przez Departament Inspekcji i Orzecznictwa
  • Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie - projekt realizowany przez Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku
  • Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych - projekt realizowany przez Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku.

Ponadto, omówione zostały dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów finansowanych z funduszy norweskich i EOG oraz współpraca Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Norweską Agencją Środowiska.

Więcej informacji nt. konferencji oraz prezentacje prelegentów zostały zamieszczone na stronie Ministerstwa Środowiska

Zamieszczone poniżej zdjęcia pochodzą z zasobów Ministerstwa Środowiska.